Școala Gimnazială de Arte nr. 2-organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat (fochist) 1 post

Școala Gimnazială de Arte nr. 2, cu sediul în Bucuresti, Bld. Ferdinand nr. 128, Sector 2, Bucuresti, cod fiscal 24027151, telefon 0212525703, reprezentat legal prin Calomfirescu Adelaida Ozana în calitate de  director, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat (fochist) 1 post, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura între 28.11.2019 – 23.12.2019.

Condițiile de participare sunt cele prevăzute la condițiile generale conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin H. G. Nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare.

– Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

– Cunoaște limba română scris și vorbit

– Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

– Are capacitatea deplină de exercițiu

– Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitate abilitate

– Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

– Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Minim studii medii;
 • Calificat sau în curs de calificare;
 • Disponibilitate de a lucra sambata si duminica, la nevoie;BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST)1. Norme generale de conduită a personalului contractual în instituţiile publice- Legea 477 din 08.11.2004;3. H.G. 1048/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de catre lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă 4. Obligaţiile generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă – H.G. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;6. Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare.8. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice autorizate – Legea 64 din 21.03.2008; Clasificarea si autorizarea fochiștilor; Clasificarea cazanelor; Cazane și instalații de încălzire centrală – cazane de apă caldă; Revizia interioară, încercarea la presiune hidraulică, încercarea la cald si revizia exterioară a cazanelor; Evidența exploatării cazanelor;
 • Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, funcționarea cazanului, oprirea, racirea și golirea cazanului;
 • Supravegherea cazanelor și organizarea sălii cazanelor;
 • Deservirea cazanelor de încalzire centrală;
 • Exploatarea cazanelor;
 • Părțile principale ale unui cazan;
 • TEMATICA
 • 9. Instalaţii de alimentare cu apă. Instalaţii de canalizare
 • 7. Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Domeniul de aplicare.
 • 5. Prescripţia Tehnică PT C 9-2010. Domeniul de aplicare. Evidenţa exploatării cazanelor. Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. Pornirea cazanului. Funcţionarea cazanului. Oprirea, răcirea şi golirea cazanului. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire.
 • 3. Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 • 2. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la sediul școlii

Editor online: Florina Manea

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.newsnational.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Agentia de Publicitate Manpres prin News National în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.newsnational.ro

Lasă un răspuns

Următoarea știre

“ Manpres, firmă de distribuție de abonamente presă, a lansat catalogul 2020 cu oferte de pret pentru anul viitor. Ziarul Financiar, Business Magazin, Financial Times sau The Economist cele mai vândute ziare si reviste!”

mar nov. 26 , 2019
“ Manpres, firmă de distribuție de abonamente presă, a lansat catalogul 2020 cu oferte de pret pentru anul viitor. Ziarul Financiar, Business Magazin, Financial Times sau The Economist cele mai vândute ziare si reviste!” Manpres, companie care se ocupă cu vanzarea si distribuția de presă in regim de abonament, și-a […]