Curtea va examina supravegherea ulterioară aplicării programelor pentru statele membre care au primit asistență financiară după criza din 2008

Curtea va examina supravegherea ulterioară aplicării programelor pentru statele membre care au primit asistență financiară după criza din 2008. Supravegherea asigurată de Comisie după aplicarea programelor vizează statele membre care ies dintr-un program de ajustare și urmărește să asigure faptul că acestea au capacitatea dea rambursaasistența financiară acordată. Curtea de Conturi Europeană a începutsă lucreze la un audit care examinează concepția, implementarea și eficacitatea supravegherii ulterioare aplicării programelor pentru cele cincistate membre (Irlanda, Portugalia, Spania, Cipru și Grecia) care au primit sprijin financiar după criza financiară din2008. În cadrul auditului, se va analiza dacă Comisia a luatmăsurile relevante atunci cânda fost necesar pentru a permiteacestor state membre să mențină o pozițieeconomică și financiară solidă și dacă aceasta a oferitgaranții creditorilor în ceea ce privește capacitatea de rambursare.Toate statele membre ale UE fac în mod normal obiectul supravegherii standard pentru coordonarea politicilor în cadrul semestrului european. Totuși, în cazul în care un stat membru se confruntă cu dificultăți financiare grave, acesta poate cere să beneficieze de un program de asistență financiară. După criza financiară din 2008, s-au aflat în această situație Irlanda, Portugalia, Spania, Cipru și Grecia.La încheierea unui program de sprijin financiar, statul membru este plasat sub supraveghere post-program, care este pusă în aplicare în paralel cu semestrul european. Scopul acesteia este dea asigura faptul că statele membre sunt în măsură să ramburseze asistența financiară acordată, prin evaluareaîn permanență a situațieilor economice, bugetare și financiare și prin identificarea oricăror riscuri la adresa viabilității pe termen mediu. „Acum, când economia mondială este grav afectată de pandemia de COVID-19, este important să se știe dacă pilonii arhitecturii economice și financiare a UE sunt solizi și eficace”, a declaratdomnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit.„Auditul Curții va lua în considerare și oportunitatea supravegherii ulterioare aplicării programelor ca instrument de monitorizare a fonduluide redresare economică aflat în prezent în discuție”.

 
 

2 ROÎn cadrul auditului –care este prevăzut să se încheie până la jumătatea anului2021 –se va analiza în special dacă: – activitatea Comisieia oferitcreditorilor asigurări cu privire la capacitatea de rambursarea statelor membre; – Comisiaa trasconcluziile adecvate din evaluările/analizele sale șia luatmăsurile corespunzătoare atunci când a fost necesar pentru a permite statelor membre în cauză să menținăo pozițieeconomică și financiară solidă. Pe cât posibil, Curtea va ține seama de impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra evaluării de către Comisie a finanțelorpublice ale statelor membre și asupra capacității de rambursare a acestora în cadrul supravegherii ulterioare aplicării programelor.Notă către editori Cao consecințădirectăa crizeieconomice și financiare din 2008, au fost adoptate mecanisme specifice pentru a oferi sprijin financiar statelor membre din zona euro – acordul de împrumut pentru Grecia, Fondul european de stabilitate financiară, Mecanismul european de stabilizare financiară și Mecanismul european de stabilitate. Legislația UE privind instituirea unui cadru de supraveghere și a structuriide guvernanță pentru programele de asistență a fostelaborată câțiva ani mai târziu. Temeiul juridic al supravegherii ulterioare aplicării programelor este inclus în așa-numitul „pachet privind supravegherea și monitorizarea bugetare” („pachetul de două”), alcătuit din Regulamentul (UE) nr. 472/2013, care constituie principalul temei juridic pentru supravegherea ulterioară aplicării programelor, și din Regulamentul (UE) nr. 473/2013, care se bazează pe Pactul de stabilitate și de creștere (PSC), cadrul european pentru supravegherea bugetară, pe care îl completează.Acest audit completează activitățile anterioare privind asistența financiară acordată statelor membreși guvernanța economică a UEîn cadrul pachetului privind guvernanța economică („pachetul de șase”) și al pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare („pachetul de două”). În plus, Curtea de Conturi Europeană va publica în curând un raport special care se referă în mod specific la semestrul european. Analiza preliminară de audit publicată astăzi furnizează informații cu privire lao activitatede audit în curs. Analizele preliminare de audit se bazează pe activități pregătitoare și nu trebuie considerate a fi observații, concluzii sau recomandări de audit. Textul integral al analizei este disponibil în limba engleză la adresa eca.europa.eu. 

Editor online: Florina Manea

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.newsnational.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Agentia de Publicitate Manpres prin News National în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.newsnational.ro

Următoarea știre

Ce avem de învățat din criza anului 2020

lun aug. 24 , 2020
La mai puțin de 9 luni de la manifestarea acerbă a crizei pandemice, cu o mare probabilitate ca primul val să fie continuat de un al doilea comparabil ca gravitate, se conturează deja primele lecții ale unei duble și cvasi-concomitente crize – pandemică și economică. Ar fi necesar ca măcar […]