AMBASADA SUA: Programul Diversity Immigrant Visa (DV-2022) începe astăzi

Departamentul de Stat anunță că perioada de înscriere în Programul DV-2022 începe la data de 7 octombrie 2020 și se încheie la data de 10 noiembrie 2020. Programul DV-2022 se desfășoară exclusiv în format electronic și nu se percepe nicio taxă de înscriere.

Perioada de înscriere:

Trimiteți cererile de înscriere pentru Programul DV-2022 începând de miercuri, 7 octombrie 2020, orele 19:00 (ora României) până marți, 10 noiembrie 2020, orele 19:00 (ora României).

Cum:   Departamentul de Stat va desfășura programul DV-2022 exclusiv în format electronic, inclusiv înscrierea. Nu se acceptă cereri în format pe hârtie! Cererile de înscriere în Programul DV-2022 se trimit electronic pe site-ul: dvprogram.state.gov

Taxe:   NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ de înscriere în Program.

Câte cereri de înscriere am voie să trimit? Legea permite trimiterea unei singure cereri de înscriere în numele unei persoane, pe durata perioadei de înscriere. Participanții care trimit mai multe cereri vor fi declarați ineligibili pentru acordarea unei vize de tip „Diversity Visa-DV”.

Cerințe importante pentru înscriere:

              Vă atragem atenția că solicitantul principal trebuie să includă în cererea de înscriere datele aferente unui pașaport valabil la momentul înscrierii în programul DV, cu excepția situației în care nu este posibil să obțină pașaportul și se încadrează într-una dintre cele trei excepții enumerate în instrucțiunile Programului DV-2022 (usvisas.state.gov/dv/instructions). Participanții trebuie să includă câte o fotografie recentă, făcută în ultimele șase luni, conformă cu cerințele publicate în instrucțiunile Programului DV-2022. Înregistrările trimise care conțin aceleași fotografii utilizate la solicitarea de înscriere în Programul DV dintr-un an anterior sau care nu întrunesc cerințele cuprinse în instrucțiuni vor atrage declararea solicitantului ca ineligibil pentru acordarea unei vize de tip DV.

Este foarte important ca participanții să păstreze numărul unic de confirmare până cel puțin la data de 30 septembrie 2022.

Cererile de înscriere trimise conform instrucțiunilor vor genera o pagină de confirmare, care conține numele solicitantului și un număr unic de confirmare, pe care solicitantul trebuie să o tipărească. Pagina de confirmare va furniza informațiile pe care particpantul trebuie să le utilizeze pentru a verifica electronic statusul cererii sale de înscriere prin opțiunea „Verificare status cerere de înscriere” (Entrant Status Check) de la adresa: dvprogram.state.gov. Numai participanții care au informațiile din pagina de confirmare vor putea verifica statusul cererii lor de înscriere și, în cazul în care vor fi selectați, vor putea primi instrucțiuni cu privire la procedura de solicitare a vizei și notificări cu privire la programarea lor la interviul pentru obținerea vizei.

Este cunoscut faptul că numeroși intermediari lipsiți de scrupule s-au oferit să faciliteze înscrierea participanților în program, păstrând datele din pagina de confirmare și ulterior pretinzând sume suplimentare de bani în schimbul informațiilor referitoare la cererea de înscriere. Participanții pot evita acest lucru, asigurându-se că ei sunt cei care primesc numărul unic de confirmare la momentul înscrierii.

Selecția:         

Începând cu data de 8 mai 2021, toți participanții din Programul DV-2022, inclusiv cei care nu au fost selectați, vor avea posibilitatea să verifice electronic statusul cererii lor de înscriere, prin opțiunea Entrant Status Check, de la adresa: dvprogram.state.gov. Pe aceeași pagină, Entrant Status Check, participanții selectați vor putea găsi informații despre cum pot să solicite acordarea vizelor de tip DV pentru ei și pentru membrii eligibili ai familiei. Tot prin intermediul opțiunii Entrant Status Check, Departamentul de Stat va confirma programarea la interviul pentru acordarea vizei. 

Atenție!     Dacă primiți un e-mail prin care sunteți anunțat(ă) că ați fost selectat(ă) și vi se solicită sume de bani, este vorba de o fraudă – nu deveniți victimă! Utilizați exclusiv opțiunea Entrant Status Check de pe pagina oficială dvprogram.state.gov pentru a verifica dacă ați fost selectat(ă).

Departamentul de Stat NU va trimite participanților selectați scrisori de notificare sau de programare a interviului pentru obținerea vizei prin poștă sau prin e-mail. Începând cu data de 8 mai 2021, pentru a verifica dacă au fost selectați, participanții vor avea posibilitatea să introducă numărul lor de confirmare pentru programul DV-2022, prin opțiunea Entrant Status Check, disponibilă la adresa: dvprogram.state.gov.

Instrucțiuni:

              Puteți regăsi instrucțiunile complete pe pagina de internet a Departamentului de Stat: usvisas.state.gov/dv/instructions

***

Diversity Immigrant Visa Program DV-2022 starts today

October 7, 2020

 The Department of State announces that the DV-2022 registration period begins on October 7, 2020 and runs through November 10, 2020.  The DV-2022 program is entirely electronic and there is no fee for entering the DV-2022 program.   

Registration period: Submit entries for DV-2022 beginning Wednesday, October 7, 2020 at 19:00 (Romania time) and before Tuesday, November 10, 2020 at 19:00 (Romania time).

Where:                     The Department will conduct the DV-2022 program entirely electronically, including electronic entry.  We will not accept paper entries.  The department website for the submission of E-DV entries is dvprogram.state.gov.

Fees:                         There is NO fee to enter the Diversity Visa Lottery Program.

How many times can I enter?

The law allows only one entry per person during the registration period. Entrants who submit more than one entry will be ineligible for a DV.

Requirements:          The principal entrants must provide information from a valid, unexpired passport at the time of DV entry, unless they are unable to obtain a passport and fall under one of three limited exemptions (listed in the DV-2022 Instructions).  Entrants must submit a recent photo taken within the last six months that is compliant with specifications published in the DV-2022 Instructions.  Entries that include the same photo submitted with a previous year’s entry or that do not meet specifications will render the entrant ineligible for a DV.

It is very important for entrants to keep a record of their unique confirmation number until at least September 30, 2022.

Registered entries that comply with form submission instructions will result in the display of a confirmation screen page that contains the entrant’s name and confirmation number, which the entrant should print.  The confirmation screen page will provide information the entrant must use to check the status of his or her entry electronically through the Entrant Status Check available at dvprogram.state.gov.  Only entrants who have their confirmation information will be able to check their Entrant Status and, if selected, receive application instructions and notification of their IV interview appointment. 

Unscrupulous visa facilitators have been known to assist entrants with their entries, retain the confirmation page, and then demand more money in exchange for information on the entry.  Entrants can avoid this by ensuring they receive the unique confirmation number at the time of entry. 

Selection:                 All entrants, including those not selected, will be able to check the status of their entry through the Entrant Status Check available at dvprogram.state.gov beginning May 8, 2021. Entrant Status Check will inform successful entrants how to apply for DVs for themselves and their eligible family members.  The Department also will confirm visa interview appointments through Entrant Status Check.

ATTENTION!         If you receive an e-mail notifying you that you were selected and you are requested to send money, this is fraud – don’t be a victim!  Only use the Entrant Status Check on the official web page to learn if you were selected.

The Department will not send selectee notification or appointment letters to successful entrants by regular mail or by email.  Starting May 8, 2021, entrants may enter their DV-2022 entry confirmation number into the Entrant Status Check, available at dvprogram.state.gov, to determine whether their entry was selected.

 Instructions:            Complete instructions can be found on the Department of State’s public webpage at usvisas.state.gov/dv/instructions

Editor online: Florina Manea

Editor online: Florina Manea

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.newsnational.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Agentia de Publicitate Manpres prin News National în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.newsnational.ro

Următoarea știre

METROREX: Precizări cu privire la evenimentele din data de 07.10.2020

mie oct. 7 , 2020
Referitor la cele 2 situații de urgență înregistrate în dimineața și seara zilei de 07.10.2020, Metrorex face următoarele precizări:   *Cele 2 situatii au fost generate de 2 urgente medicale suferite de 2  călători. Precizăm că media celor care folosesc transportul cu metroul este de cca 320 000 de calatori […]